Актуализация (NORD)
Важна новина
четвъртък, 4 февруари 2016 [12:43:18]
Промени в МИСИ в сила от 08.02.2016г. ...
FOBOS - Спедиция

(FOrwarding Book Open System for WINdows)

FOBОS - Спедиция е ИНТЕГРИРАНА АВТОМАТИЗИРАНА СРЕДА, обхващаща цялостната спедиторска дейност.

FOBOS предостaвя възможност зa последователно отразяване на основните събития ( от заявката до нейното окончателно изпълнение ) по всяка спедиторска позиция.

FOBOS oперативно следи състоянието и местоположението на транспортните единици, с които работи спедитора.

FOBOS означава във всеки момент информация:

- за текущото изпълнение на всяка спедиторска позиция;
- по товародатели и товарополучатели;
- по превозвачи и предоставяните от тях транспортни средства;
- по изпълнение на дългосрочни договори;
- за извършените плащания от и към спедитора по договори, позиции, клиенти и превозвачи.

FOBOS е изградена на модулен принцип и предлага на потребителя избор на необходимата му конфигурация от модули:

FOBOS - АВТОМОБИЛНА СПЕДИЦИЯ

- Модул: "Групажи и Комплектни автомобили"
- Модул: "Комплектни автомобили"

FOBOS - ЖП СПЕДИЦИЯ

- Модул: "ЖП и комбинирани превози"

FOBOS - СПЕДИЦИЯ НА КОНТЕЙНЕРНИ МОРСКИ ПРЕВОЗИ

- Модул: "Контйнерни превози и логистика"

FOBOS - ВЪЗДУШНА СПЕДИЦИЯ

- Модул: "Въздушни превози"

FOBOS - СПЕДИТОРСКА СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ

- Модул: "Логистика"

FOBOS работи под управление на Windows XP или по-висока версия.

Развитието на системата и интегрирането на други програмни продукти е предмет на допълнително договаряне.

С FOBOS работят фирмите ШЕНКЕР, ДЕСПРЕД, РЕНУС БЪЛГАРИЯ, КВЕЕНБЕРГЕР, БРАЙТ ЛАЙНС, ЛАЗЕР ЛОДЖИСТИК, М&М ЕЪР КАРГО, СПРИНТ СПЕД, ТРАНСЛЕНД, ЕС ТИ ЕМ ГРУП и други.

NORD

(NORmalized Documents) - за интегрирано изготвяне на основните митнически, външнотърговски и международни транспортни документи, нормализирани по отношение на приетите национални и международни процедури, стандарти и класификатори.

BANK

BANK e мрежови вариант на система ЗА ФАКТУРИРАНЕ, състояща се от:

Данъчни, Опростени и ПРОФОРМА ФАКТУРИ.
Кредитни и Дебитни Известия.
Данъчни Кредитни и Данъчни Дебитни Известия.
Платежни документи.
Опис на издадените фактури и известия.
Баланс за период.
Справки за натрупани суми по клиенти.
Справки за продадени стоки.
КАСОВА И БАНКОВА КНИГА.

BANK работи под управление на Windows XP или по-висока версия.

BANK е системата с която работят АРИС КАРГО, ЕКСТРАНС, МИРЕКС ШИПИНГ, ЕКСПРЕС ИНТЕРФРАХТ, СТИДАН и други фирми.

Наши Клиенти
ШЕНКЕР, РЕНУС, КВЕЕНБЕРГЕР, ТРАНСЛЕНД, ДЕСПРЕД, ЕВРОТРАНСПОРТ 2000, ТРАНСБАЛКАН, М&М ЕЪР КАРГО, ДСВ ЕЪР, ДИ ЕЙЧ ЕЛ, ЕС ТИ ЕМ ГРУП, ЕКСТРАНС, МАГНУМ Д, ИНТЕРЛОГИСТИКА, ФРИЛАЙН, СПЪТНИК 96, КАРГО ЛИНК, АЛЛТРАК, СПС КОМЕРС, РУВЕН ТРАНС, СПИЙД ТП, СТИНГ, АЕЦ КОЗЛОДУЙ, СОФАРМА, СОФИЯ ТРАНС АУТО, МОТО ПФОЕ, КЦМ ПЛОВДИВ, БРП РУСЕ, ТРИЗА, ФРАПОРТ ВАРНА, МЕСЕР БЪЛГАРИЯ, ВИЛИ БЕТЦ и много други.