Актуализация (NORD)
Важна новина
четвъртък, 4 февруари 2016 [12:43:18]
Промени в МИСИ в сила от 08.02.2016г. ...
NORD

(NORmalized Documents) - за интегрирано изготвяне на основните митнически, външнотърговски и международни транспортни документи, нормализирани по отношение на приетите национални и международни процедури, стандарти и класификатори.

BANK

BANK e мрежови вариант на система ЗА ФАКТУРИРАНЕ, състояща се от:

Данъчни, Опростени и ПРОФОРМА ФАКТУРИ.
Кредитни и Дебитни Известия.
Данъчни Кредитни и Данъчни Дебитни Известия.
Платежни документи.
Опис на издадените фактури и известия.
Баланс за период.
Справки за натрупани суми по клиенти.
Справки за продадени стоки.
КАСОВА И БАНКОВА КНИГА.

BANK работи под управление на Windows XP или по-висока версия.

BANK е системата с която работят АРИС КАРГО, ЕКСТРАНС, МИРЕКС ШИПИНГ, ЕКСПРЕС ИНТЕРФРАХТ, СТИДАН и други фирми.

AWB
Въздушната товарителница, за разлика от останалите товарителници, представлява стоково-разпоредителен документ и намира приложение в международните авиационни превози на стоки и пратки. Международното транспортно право допуска прехвърлянето й във владение на друг субект, въпреки че тя винаги е поименна. Характерно за въздушната товарителница, е че изпращачът може да се разпорежда с посоката на товара, т.е. по време на полета той може да промени междинната или крайната аерогара.

В практиката са известни и намират приложение два основни вида въздушни товарителници, MAWB (Master) и HAWB (House), като втората е т.нар. “карго” авиотоварителница. Тя няма самостоятелно приложение и се явява вътрешна за съответния агент-превозвач, като е възможно товарите по няколко “карго” товарителници да летят заедно с една обща авиотоварителница, към която са приложени съответния брой “карго” такива. По този начин на практика се сформира групажен превоз с общи начален и краен пункт за съответния агент-превозвач. Основната авиотоварителница се издава в три оригинални екземпляра и в още единадесет допълнителни копия.
Наши Клиенти
ШЕНКЕР, РЕНУС, КВЕЕНБЕРГЕР, ТРАНСЛЕНД, ДЕСПРЕД, ЕВРОТРАНСПОРТ 2000, ТРАНСБАЛКАН, М&М ЕЪР КАРГО, ДСВ ЕЪР, ДИ ЕЙЧ ЕЛ, ЕКСТРАНС, МАГНУМ Д, ИНТЕРЛОГИСТИКА, ФРИЛАЙН, СПЪТНИК 96, КАРГО ЛИНК, АЛЛТРАК, СПС КОМЕРС, РУВЕН ТРАНС, СПИЙД ТП, СТИНГ, АЕЦ КОЗЛОДУЙ, СОФАРМА, СОФИЯ ТРАНС АУТО, МОТО ПФОЕ, КЦМ ПЛОВДИВ, БРП РУСЕ, ТРИЗА, ФРАПОРТ ВАРНА, МЕСЕР БЪЛГАРИЯ и много други.