Актуализация (NORD)
Важна новина
четвъртък, 4 февруари 2016 [12:43:18]
Промени в МИСИ в сила от 08.02.2016г. ...
NORD

(NORmalized Documents) - за интегрирано изготвяне на основните митнически, външнотърговски и международни транспортни документи, нормализирани по отношение на приетите национални и международни процедури, стандарти и класификатори.

BANK

BANK e мрежови вариант на система ЗА ФАКТУРИРАНЕ, състояща се от:

Данъчни, Опростени и ПРОФОРМА ФАКТУРИ.
Кредитни и Дебитни Известия.
Данъчни Кредитни и Данъчни Дебитни Известия.
Платежни документи.
Опис на издадените фактури и известия.
Баланс за период.
Справки за натрупани суми по клиенти.
Справки за продадени стоки.
КАСОВА И БАНКОВА КНИГА.

BANK работи под управление на Windows XP или по-висока версия.

BANK е системата с която работят АРИС КАРГО, ЕКСТРАНС, МИРЕКС ШИПИНГ, ЕКСПРЕС ИНТЕРФРАХТ, СТИДАН и други фирми.

CASTOR

(Customs Automated STORe)

CASTOR е автоматизирана система за логистичен или търговски склад, интегрираща функции за следене на доставки, продажби и складови наличности.

CASTOR - ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:

Поддържане на номенклатура на стоките със собствен код и информация за ед.тегло, обем, цени, страна на произход, както и номенклатура на клиентите.


Регистриране на доставки на стоки с въвеждане на всички данни.


Регистриране на предварителни заявки за изнасяне на стоки (продажба, обратен износ, прехвърляне на друга фирма) и резервиране на заявените количества.

 

Регистриране на експедиции на стоки от склада и обвързване с доставките по алгоритъм FIFO или по конкретна доставка.

 

Извеждане на разнообразна справочна информация:
- Наличности в склада
- Доставени стоки за период
- Експедирани стоки за период

 

CASTOR работи под управление на Windows XP или по-висока версия.

CASTOR е системата с която работят фирмите ТРИЗА БЪЛГАРИЯ, ДИ ЕЙЧ ЕЛ, КВЕЕНБЕРГЕР, Е-ЛОГИСТИКС и други.

Наши Клиенти
ШЕНКЕР, РЕНУС, КВЕЕНБЕРГЕР, ТРАНСЛЕНД, ДЕСПРЕД, ЕВРОТРАНСПОРТ 2000, ТРАНСБАЛКАН, М&М ЕЪР КАРГО, ДСВ ЕЪР, ДИ ЕЙЧ ЕЛ, ЕКСТРАНС, МАГНУМ Д, ИНТЕРЛОГИСТИКА, ФРИЛАЙН, СПЪТНИК 96, КАРГО ЛИНК, АЛЛТРАК, СПС КОМЕРС, РУВЕН ТРАНС, СПИЙД ТП, СТИНГ, АЕЦ КОЗЛОДУЙ, СОФАРМА, СОФИЯ ТРАНС АУТО, МОТО ПФОЕ, КЦМ ПЛОВДИВ, БРП РУСЕ, ТРИЗА, ФРАПОРТ ВАРНА, МЕСЕР БЪЛГАРИЯ и много други.