Новини

Във връзка с промени в МИСИ, влизащи в сила от 08.02.2016г. е необходимо клиентите на система NORD да добавят от меню "Номенклатури" -> "Класификатори" -> "Страни" още веднъж държва "Сърбия" с код RS. Код XS също остава валиден. За повече информация, можете да свържете с нас.
четвъртък, 4 февруари 2016
Във връзка с предстоящото стартиране на 1.07.2009 г. на новата система на АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ЗА КОНТРОЛ НА ИЗНОСА - Фаза 2 за електронен обмен на данни, при деклариране по електронен път за ИЗНОСНИТЕ РЕЖИМИ, чрез предварително изградена връзка от тип В 2 В (система - система) , Ви уведомяваме , че фирма НЮДЕЙТА е в процес на тестване на новия си софтуер за подаване ...
понеделник, 22 юни 2009
Уважаеми клиенти, Във връзка с предстоящето стартиране на 01.01.2009г. на новата система на АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ за контролирането на ЕАД - ТИР, Ви уведомяваме, че фирма НЮДЕЙТА е в процес на тестване на новия си софтуер за подаване на декларации ЕАД - ТИР чрез връзка тип В 2 В (система - система). Бихме желали да Ви уведомим, че цената на модул "ЕАД - ТИР" е 200 ...
четвъртък, 18 декември 2008
Уважаеми клиенти, бихме желали да Ви информираме за необходима автоматична промяна в номера на банковата ни сметка в Булбанк АД, продиктувана от факта, че от 27 април 2007 г. Банката вече е част от УниКредит Булбанк. Новите банкови данни на НЮДЕЙТА СД са :  Банка: УниКредит Булбанк IBAN: BG43UNCR76301039299370 BIC: UNCRBGSF
петък, 29 юни 2007
Новият дизайн на сайта е вече факт. Всички новини и актуализации за нашите програми са успешно прехвърлени. Пожелаваме Ви приятна работа !!!
понеделник, 19 март 2007
Във връзка с НАРЕДБА №5 ОТ 29 ЮНИ 2006г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ ПРЕД МИТНИЧЕСКИ ОРГАНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ фирма НЮДЕЙТА препоръчва на своите клиенти, занимаващи се с митническо деклариране и използващи програмния продукт NORD, услугата SUPPORTIVO OFFICE на фирма DEST NETWORK LTD. Услугата осигурява надеждна комуникация със сървърите на Агенция ...
вторник, 27 февруари 2007