Подписахме договор за партньорство с DEST NETWORK LTD.

Във връзка с НАРЕДБА №5 ОТ 29 ЮНИ 2006г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ ПРЕД МИТНИЧЕСКИ ОРГАНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ фирма НЮДЕЙТА препоръчва на своите клиенти, занимаващи се с митническо деклариране и използващи програмния продукт NORD, услугата SUPPORTIVO OFFICE на фирма DEST NETWORK LTD. Услугата осигурява надеждна комуникация със сървърите на Агенция Митници възможност за работа чрез системата Business 2 Business (B2B).

За повече подробности: www.supportivo.org
вторник, 27 февруари 2007