Актуализация (NORD)
AWB
Въздушната товарителница, за разлика от останалите товарителници, представлява стоково-разпоредителен документ и намира приложение в международните авиационни превози на стоки и пратки. Международното транспортно право допуска прехвърлянето й във владение на друг субект, въпреки че тя винаги е поименна. Характерно за въздушната товарителница, е че изпращачът може да се разпорежда с посоката на товара, т.е. по време на полета той може да промени междинната или крайната аерогара.

В практиката са известни и намират приложение два основни вида въздушни товарителници, MAWB (Master) и HAWB (House), като втората е т.нар. “карго” авиотоварителница. Тя няма самостоятелно приложение и се явява вътрешна за съответния агент-превозвач, като е възможно товарите по няколко “карго” товарителници да летят заедно с една обща авиотоварителница, към която са приложени съответния брой “карго” такива. По този начин на практика се сформира групажен превоз с общи начален и краен пункт за съответния агент-превозвач. Основната авиотоварителница се издава в три оригинални екземпляра и в още единадесет допълнителни копия.
FOBOS - Спедиция

(FOrwarding Book Open System for WINdows)

FOBОS - Спедиция е ИНТЕГРИРАНА АВТОМАТИЗИРАНА СРЕДА, обхващаща цялостната спедиторска дейност.

FOBOS предостaвя възможност зa последователно отразяване на основните събития ( от заявката до нейното окончателно изпълнение ) по всяка спедиторска позиция.

FOBOS oперативно следи състоянието и местоположението на транспортните единици, с които работи спедитора.

FOBOS означава във всеки момент информация:

- за текущото изпълнение на всяка спедиторска позиция;
- по товародатели и товарополучатели;
- по превозвачи и предоставяните от тях транспортни средства;
- по изпълнение на дългосрочни договори;
- за извършените плащания от и към спедитора по договори, позиции, клиенти и превозвачи.

FOBOS е изградена на модулен принцип и предлага на потребителя избор на необходимата му конфигурация от модули:

FOBOS - АВТОМОБИЛНА СПЕДИЦИЯ

- Модул: "Групажи и Комплектни автомобили"
- Модул: "Комплектни автомобили"

FOBOS - ЖП СПЕДИЦИЯ

- Модул: "ЖП и комбинирани превози"

FOBOS - СПЕДИЦИЯ НА КОНТЕЙНЕРНИ МОРСКИ ПРЕВОЗИ

- Модул: "Контйнерни превози и логистика"

FOBOS - ВЪЗДУШНА СПЕДИЦИЯ

- Модул: "Въздушни превози"

FOBOS - СПЕДИТОРСКА СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ

- Модул: "Логистика"

FOBOS работи под управление на Windows XP или по-висока версия.

Развитието на системата и интегрирането на други програмни продукти е предмет на допълнително договаряне.

С FOBOS работят фирмите ШЕНКЕР, ДЕСПРЕД, РЕНУС БЪЛГАРИЯ, КВЕЕНБЕРГЕР, БРАЙТ ЛАЙНС, ЛАЗЕР ЛОДЖИСТИК, М&М ЕЪР КАРГО, СПРИНТ СПЕД, ТРАНСЛЕНД, ЕС ТИ ЕМ ГРУП и други.

NORD

(NORmalized Documents) - за интегрирано изготвяне на основните митнически, външнотърговски и международни транспортни документи, нормализирани по отношение на приетите национални и международни процедури, стандарти и класификатори.

Наши Клиенти
ШЕНКЕР, РЕНУС, КВЕЕНБЕРГЕР, ТРАНСЛЕНД, ДЕСПРЕД, ЕВРОТРАНСПОРТ 2000, ТРАНСБАЛКАН, М&М ЕЪР КАРГО, ДСВ ЕЪР, ДИ ЕЙЧ ЕЛ, ЕКСТРАНС, МАГНУМ Д, ИНТЕРЛОГИСТИКА, ФРИЛАЙН, СПЪТНИК 96, КАРГО ЛИНК, АЛЛТРАК, СПС КОМЕРС, РУВЕН ТРАНС, СПИЙД ТП, СТИНГ, АЕЦ КОЗЛОДУЙ, СОФАРМА, СОФИЯ ТРАНС АУТО, МОТО ПФОЕ, КЦМ ПЛОВДИВ, БРП РУСЕ, ТРИЗА, ФРАПОРТ ВАРНА, МЕСЕР БЪЛГАРИЯ и много други.