За нас

НЮДЕЙТА е частна софтуерна фирма, създадена през януари 1992г.

Фирмата е специализирана и е лидер на българския пазар, в областта на спедиторски, транспортен, логистичен и митнически софтуер.

Развиват се главно две основни направления - разработка на готови програмни продукти за по-широко разпространение и изграждане на комплексни корпоративни системи според конкретните изисквания на клиента.

Колектива на фирмата съчетава потенциал от опит и иновация. Използват се предимно съвременни платформи за реализация - Microsoft ASP.NET, Microsoft SQL Server, Entity Framework, SignalR, TypeScript, HTML5, CSS3, Bootstrap и др.

Клиенти на НЮДЕЙТА са повече от 1000 български и чуждестранни спедиторски, транспортни и външнотърговски фирми.