Често задавани въпроси

I. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОДВ Описание на полета и клетки: Ниво декларация поле Изпращач попълват се данните за търговеца, който изпраща стоките. Ако Изпращачът е един за всички стоки, се попълва само на ниво декларация. Ако е различен за различните стоки, данните се попълват на ниво стока за всяка отделна стока; Полето TIN не е задължително за попълване; ...
Корегираща интрастат декларация се подава в случай, че е подадена основна и за нея е върнат протокол със статус „А”. Ако за основна декларация протоколът връща статус „В” или „С” се подава отново основна.От менюто „Интрастат” изберете функция „Корекция на интрастат декларация”. По стандартния начин намерете основната декларация, която ще корегирате. След това ...
[Инструкции публикувани след 01.07.2009г.] I.ЕАД Транзит и ЕАД ТИР 1.Клетка 21 - изписва се "ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ/" без номер на превозното средство. Трие се националността на превозното средство. 2.Клетка 25 и 30 се изтриват. II.Формиране на EORI номер. EORI номерът се формира, както следва: 1. За физически лица, които са български граждани и за физически лица ...