Новини

FOBOS UP е единно интегрирано уеб-базирано решение за управление на транспорт, спедиция и логистика. Разработено е на C# (C Sharp), Java и базирано на утвърдени стандарти. Представлява централизирана система с контрол на потребителския достъп до всяка функционалност, предназначена както за вътрешни служители, така и за ползване определени функционалности ...
четвъртък, 9 септември 2021
НапЛинк е облачно базиран софтуер за управление на продажби в търговските обекти (СУПТО), който е одобрен от НАП и изцяло отговаря на изискванията на Наредба Н-18. С НапЛинк вие не само ще покриете законовите изисквания, но и ще подобрите контрола върху дейностите във вашата фирма. Чрез софтуера ще можете да проследите всяка доставка, продажба и фактура, ...
вторник, 13 август 2019
Във връзка с въвеждане в експлоатация на МИСВ и ММЗ, можете да изтеглите инструкция за подаване към МИСВ от следния линк: Panerai Replica Watches   MISV_MMZ_Instruction_v4 .pdf   Hublot Replica Watches
сряда, 9 януари 2019
Предлагаме на Вашето внимание CRM (Customer Relationship Management) системата на нашите партньори Gravitech, с който управлението на Вашата фирма ще стане по-лесно и по-добре организирано и то с минимално усилие от Ваша страна. Ще имате по-доволни клиенти и ще продавате повече. Погледнете кратко видео на следния линк, за да добиете представа как:   Gravitech ...
четвъртък, 22 февруари 2018
Във връзка с промени в МИСИ, влизащи в сила от 08.02.2016г. е необходимо клиентите на система NORD да добавят от меню "Номенклатури" -> "Класификатори" -> "Страни" още веднъж държва "Сърбия" с код RS. Код XS също остава валиден. За повече информация, можете да свържете с нас.   Tag Heuer Replica Watches Tag Heuer Replica
четвъртък, 4 февруари 2016
Във връзка с предстоящото стартиране на 1.07.2009 г. на новата система на АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ЗА КОНТРОЛ НА ИЗНОСА - Фаза 2 за електронен обмен на данни, при деклариране по електронен път за ИЗНОСНИТЕ РЕЖИМИ, чрез предварително изградена връзка от тип В 2 В (система - система) , Ви уведомяваме , че фирма НЮДЕЙТА е в процес на тестване на новия си софтуер за подаване ...
понеделник, 22 юни 2009