НапЛинк - СУПТО на Нюдейта и Гравитех, одобрен от НАП по изискванията на Н-18

НапЛинк е облачно базиран софтуер за управление на продажби в търговските обекти (СУПТО), който е одобрен от НАП и изцяло отговаря на изискванията на Наредба Н-18. С НапЛинк вие не само ще покриете законовите изисквания, но и ще подобрите контрола върху дейностите във вашата фирма. Чрез софтуера ще можете да проследите всяка доставка, продажба и фактура, която имате.

НапЛинк е създаден като съвместен проект на две установени на пазара софтуерни компании – Гравитек и Нюдейта. НапЛинк цели да помогне на собствениците на фирми да подобрят контрола на продажбите в своята компания, покривайки изцяло всички законови изисквания. Нашият облачен софтуер ще осигури на вашия бизнес надеждно средство за по-добра конкурентоспособност и растеж в дигиталната икономика.

Повече информация относно продукта и Наредба Н-18 можете да получите на https://naplink.bg.

вторник, 13 август 2019