Промени в МИСИ в сила от 08.02.2016г.

Във връзка с промени в МИСИ, влизащи в сила от 08.02.2016г. е необходимо клиентите на система NORD да добавят от меню "Номенклатури" -> "Класификатори" -> "Страни" още веднъж държва "Сърбия" с код RS. Код XS също остава валиден. За повече информация, можете да свържете с нас.

 

Tag Heuer Replica Watches

Tag Heuer Replica

четвъртък, 4 февруари 2016