Състоя се среща на ръководния екип на Агенцията с разработчиците на митнически софтуер и разпространителите на митническа литература.

www.okreplicawatch.com

 

Уважаеми клиенти, На 8.11.2006 г. в Агенция “Митници” се състоя среща на ръководния екип на Агенцията с разработчиците на митнически софтуер и разпространителите на митническа литература.

От страна на ръководството на Агенцията бяха изяснени промените в митническите процедури и документи , които се очакват във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз на 1.01.2007 г. Бихме искали да Ви информираме за най-съществените изменения в тази област ,които неизбежно ще се отразят и на нашите взаимоотношения след тази дата.

1.От 1.01.2007 г. митничеките декларации ще се изготвят само при внос,износ и транзит за държави , които не са членки на ЕС.

2. Търговските отношения на българските фирми с чужди фирми от държави – членки на ЕС ще се отчитат пред Националната Агенция по Приходите (НАП) с декларация подавана електронно към системата ИНТРАСТАТ веднъж месечно.

3.За страните – нечленки на ЕС ще се премине изцяло към митническо деклариране по формата XML от 1.01.2007 г. За режим ТРАНЗИТ това ще става само чрез ИНТЕРНЕТ, докато за режимите ВНОС и ИЗНОС – на дискета до 1.07.2007 г. , след което и за тях ще влезе в сила подаването на митническата декларация през ИНТЕРНЕТ.

4. От 1.01.2007 г. за обмитяване на стоките ще се ползва Комбинираната Номенклатура с отчитане на всички двустранни и многостранни споразумения , които ЕС има със страни – нечленки на Съюза , както и цялата вътрешноевропейска нормативна уредба , реализираща политиката на ЕС в тази област.

Как ще се отрази всичко това на програмния продукт NORD и на взаимоотношенията на фирма НЮДЕЙТА с нейните клиенти ?

1.Ясно е ,че поддържането на DOS версията на продукта след от 1.01.2007 г. става невъзможно , като следствие от изискването за деклариране само по формата XML.

НЮДЕЙТА предлага на всички клиенти , които притежават тази версия преминаване към WINDOWS версията на преференциални цени до 31.12.2006 г.

2.За клиентите , които работят с WINDOWS версията на NORD , но по причина , че не изготвят транзитни декларации , не са закупили модула за деклариране по формата XML , предлагаме това да стане също на преференциални цени до 31.12.2006 г.

3.НЮДЕЙТА е една от двете фирми , която работи съвместно с Агенция “Митници” по тестване на комуникацията по системата B to B (Business to Business) с цел предаване директно от NORD на митнически декларации към сървера на Агенцията и респективно към системата БИМИС. Тази възможност ще се предложи на всички наши клиенти в рамките на абонаментното поддържане на продукта , без допълнително заплащане.

4.С цел да се подобри и оптимизира работата по поддържането и развитието на продукта в услуга на своите клиенти , както и да стимулира ползването на неговата мрежова версия , от от 1.01.2007 г. НЮДЕЙТА въвежда нови цени за абонаментно поддържане на NORD и услугите предлагани от нея. Държим да подчертаем , че продажните , както и абонаментните цени на NORD остават най-ниски в сравнение с тези на другите фирми , предлагащи подобен софтуер.

Ценовата листа на НЮДЕЙТА с всички цени от 1.01.2007 г. можете да разгледате тук.

С пожелания за успешна съвместна дейност и в Европейския Съюз

сряда, 15 ноември 2006