Новини

Уважаеми клиенти, във връзка с увеличение на минималната работна заплата и максималния осигурителен доход, считано от 01.02.2024г. актуализираме цените за поддръжка на Програмните системи.
четвъртък, 4 януари 2024
  Основната цел на директивата NIS 2 е да повиши нивото на киберустойчивост в целия Европейски Съюз като изисква от всички субекти, които предоставят критични услуги на икономиката и обществото като цяло, да предприемат подходящи мерки за киберсигурност. Ревизираната директива на ЕС относно сигурността на мрежите и информационните системи (NIS 2) ...
четвъртък, 2 февруари 2023
  Директивата NIS 2 беше публикувана в Официален вестник на Европейския съюз като Директива (ЕС) 2022/2555 през декември 2022 г. Пълно име: Пълното име е „Директива (ЕС) 2022/2555 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2022 г. относно мерките за високо общо ниво на киберсигурност в Съюза, за изменение на Регламент (ЕС) № 910/2014 ...
четвъртък, 2 февруари 2023
Уважаеми клиенти, считано от 01.01.2023г. актуализираме цените на програмна система NORD. За повече информация може да посетите секция "Продукти" -> "NORD".
понеделник, 19 декември 2022
FOBOS UP е единно интегрирано уеб-базирано решение за управление на транспорт, спедиция и логистика. Разработено е на C# (C Sharp), Java и базирано на утвърдени стандарти. Представлява централизирана система с контрол на потребителския достъп до всяка функционалност, предназначена както за вътрешни служители, така и за ползване определени функционалности ...
четвъртък, 9 септември 2021
НапЛинк е облачно базиран софтуер за управление на продажби в търговските обекти (СУПТО), който е одобрен от НАП и изцяло отговаря на изискванията на Наредба Н-18. С НапЛинк вие не само ще покриете законовите изисквания, но и ще подобрите контрола върху дейностите във вашата фирма. Чрез софтуера ще можете да проследите всяка доставка, продажба и фактура, ...
вторник, 13 август 2019