FobosUp - web-базирана ERP система, изградена на .NET Framework и SQL Server

FOBOS UP е единно интегрирано уеб-базирано решение за управление на транспорт, спедиция и логистика. Разработено е на C# (C Sharp), Java и базирано на утвърдени стандарти. Представлява централизирана система с контрол на потребителския достъп до всяка функционалност, предназначена както за вътрешни служители, така и за ползване определени функционалности от партньори и клиенти. Поддържа неограничен брой потребители, независимо от географското им местоположение и предоставя двуезичен интерфейс. При проектирането и изграждането на системата се залага нова концепция. Преглед на пълно описание на системата.

четвъртък, 9 септември 2021