Ключове за активация

ИНФОРМАЦИЯ

Серийния номер се състои от 4 секции по 4 цифри
(примерно: 1111-1111-1111-1111)!

Моля въвеждайте само Вашия конкретен (фирмен) сериен номер, а ако не го знаете можете да го получите чрез обаждане по телефона в нашия офис.

Серийният Ви номер е само за Ваше ползване и отдаването му на друг може да доведе до невъзможност за работа с програмата.

След като въведете серийния номер, чрез бутона “Вземи” може да изтеглите файл “nord.zip / awb.zip” в папка по Ваше желание.

Сваленият файл “nord.zip / awb.zip” е архив, който трябва да разархивирате в работната папка на Вашата програма посредством вградения архиватор на Windows или допълнително инсталиран (като например WinZip, WinRar и др.).
Продукт

- - -