NORD

ИНФОРМАЦИЯ

Серийния номер се състои от 4 секции по 4 цифри
(примерно: 1111-1111-1111-1111)!

Моля въвеждайте само Вашия конкретен (фирмен) сериен номер, а ако не го знаете можете да го получите чрез обаждане по телефона в нашия офис.

Серийният Ви номер е само за Ваше ползване и отдаването му на друг може да доведе до невъзможност за работа с програмата.

След като въведете серийния номер, чрез бутона “Свали” може да изтеглите инсталационен вариант на избраният от Вас продукт.


- - -